Medicinski instrumenti

  • Medical Device Components Housing

    Kućište komponenti medicinskog uređaja

    Proizvodimo medicinska kućišta koja zadovoljavaju današnje stroge zahtjeve industrije, kao što su velika kućišta medicinske opreme kao što je MR i kućišta za kućnu medicinsku opremu kao što su uređaji za mjerenje glukoze u krvi.U skladu sa standardima FDA.